Privacy Verklaring

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Timmer- & Klussenbedrijf Evers

Timmer- & Klussenbedrijf Evers waardeert het vertrouwen dat u in haar stelt en Timmer- & Klussenbedrijf Evers zal daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Timmer- & Klussenbedrijf Evers respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van haar websites, producten en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft, wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld. Uitsluitend geautoriseerde personen binnen Timmer- & Klussenbedrijf Evers hebben toegang tot de persoonsgegevens. Timmer- & Klussenbedrijf Evers neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Timmer- & Klussenbedrijf Evers via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring staan.


Heeten, 25 MEI 2018


1. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Timmer- & Klussenbedrijf Evers kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Timmer- & Klussenbedrijf Evers of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Timmer- & Klussenbedrijf Evers heeft achtergelaten.
Timmer- & Klussenbedrijf Evers kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam (*)
- Postcode, adres (*)
- Woonplaats (*)
- Uw telefoonnummer (*)
- Uw e-mailadres (*)
Deze gegevens moeten verplicht (*) ingevoerd worden op de website, zodat wij er zeker van kunnen zijn dat wij de juiste gegevens hebben om u te kunnen bereiken.
Timmer- & Klussenbedrijf Evers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Timmer- & Klussenbedrijf Evers maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

2. WAAROM TIIMMER- & KLUSSENBEDRIJF EVERS HEETEN GEGEVENS NODIG HEEFT

Timmer- & Klussenbedrijf Evers verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Timmer- & Klussenbedrijf Evers uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een opdracht.


3. HOE LANG TIIMMER- & KLUSSENBEDRIJF EVERS HEETEN GEGEVENS BEWAART

Timmer- & Klussenbedrijf Evers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien er geen overeenkomst met u tot stand komt worden u gegevens niet langer dan een jaar bewaard.

 

4. DELEN MET ANDEREN

Timmer- & Klussenbedrijf Evers verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor;
•   de uitvoering van een overeenkomst met u
•   of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


5. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Timmer- & Klussenbedrijf Eversworden noodzakelijke/ functionele cookies geplaatst en worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt, worden geregistreerd. Dit wordt gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Timmer- & Klussenbedrijf Evers gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze gegevens bevatten geen informatie over u persoonlijk.
Wat wordt bijgehouden; hoeveel bezoekers, geografische herkomst, pagina’s, apparaten, verkeersbronnen, zoekmachines, landen en totalen, datum, views en views per bezoeker.

 

6. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via contact Timmer- & Klussenbedrijf Evers zal zo snel mogelijk, zeker binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Timmer- & Klussenbedrijf Evers verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Timmer- & Klussenbedrijf Evers op via
Contact
https://www.eversheeten.nl is een website van Timmer- & Klussenbedrijf Evers – Jan Evers

Postadres onderaan deze pagina

 

7. PRIVACY BELEID VAN DERDEN

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de websites van Timmer- & Klussenbedrijf Evers zijn verbonden. Timmer- & Klussenbedrijf Evers aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Timmer- & Klussenbedrijf Evers adviseert u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid op deze websites.


8. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wanneer onze onlinedienst wijzigt of wetgeving verandert, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen belangrijke wijzigingen ook apart aan te kondigen.

 

Timmer- & Klussenbedrijf Evers is als volgt te bereiken:
Postadres: Nieënhof 34, 8111 CA Heeten
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 38024642
Telefoon: 06 236 595 85
Contact

Contactpersoon:
Jan Evers

 


Bijlage geïntegreerde diensten op de website

Jouwstats

Automatische login